slide03
slide01
slide02

main-phrase

ספרי תורה

ברכישת ספר תורה מבית תפארת, יוכלו לקוחותיך לקיים בהידור את ההלכה: "זה קלי ואנוהו". כי תפארת מוציאה תחת ידה ספרי תורה מפוארים בכל ההידורים, כיאה לתשמיש קדושה הקדוש ביותר לו זכה העם היהודי.
מה המיוחד בס"ת של תפארת?

לעמוד המלא»
בתי תפילין

במפעל קטן וייחודי בייצור פרטני ,מוציאה תפארת מתחת ידה בתים לתפילין בכליל השלמות וההידור. על מנת לבצע את כל הפעולות הנדרשות באופן הטוב ביותר, עובדים בכל ליין על כמות מצומצמת של בתים, ונותנים תשומת לב מרבית לכל בית בפני עצמו. כך מגיעים לרמה מקסימלית של איכות ושלימות ונמנעות תקלות שכיחות.

לעמוד המלא»
פרשיות תפילין

תפארת נותנת מענה מושלם לצורכי סוחרי הסת"ם:

עולם הסת"ם מוצף בסופרים, ולמרות זאת לא קל למצוא בשוק פרשיות מהודרות שנכתבו ע"י סופר מוסמך וירא שמים, במחיר ראוי ובאופן מידי.
תפארת נותנת מענה מושלם לצרכי סוחרי הסת"ם:

לעמוד המלא»
רצועות תפילין

בתפארת בוחרים עבורך את הרצועות הטובות ביותר, מהמפעל "כנפי יונה" של היצרן הרב אהרון וייסמן המפורסם בהתמחותו וישרותו. הרצועות הינן עבודת יד סחורה א' א' בהשגחת הכשרות של הרה"ג מ.ש. קליין שליט"א, ומשווקות במחיר המפעל בדיוק, ובאחריות מלאה. מה כבר יש לבחור ברצועה?

לעמוד המלא»
תפילין מוכנות

בתפארת תוכל לבחור מתוך קטלוג המוצרים תפילין מהודרות ,מתוך שקיפות ובהירות, וכך לוודא שהמוצר תואם לציפיות הלקוח. על כל תפילין תקבל פרוט מדויק של ההידורים וצילום אורגינלי של כתב היד. בנוסף באפשרותך לברר את פרטיו האישיים של הסופר. באופן זה, תוכל לשווק תפילין מוכנות איכותיות ומהודרות בהתאמה מלאה לשאיפת הלקוח.  

לעמוד המלא»
 • icon ספרי תורה
 • icon בתי תפילין
 • icon פרשיות תפילין
 • icon רצועות תפילין
 • icon תפילין מוכנות

לקוחות פרטיים

...

כותרות בתפארת

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

צור קשר מהיר

...