תפילין

20 שנות אחריות

בלעדי! כשרות הרב שלמה מועלם על בתי התפילין

מחיר ספרדי

₪2400

מחיר אשכנזי

₪3000

תפילין איכותיות

Artboard 1

מחיר ספרדי

₪3000

מחיר אשכנזי

₪4000

תפילין למהדרין מן המהדרין

Artboard 1

130 הידורים ומעלות ובנוסף:

 • ריבוע רגל - עבודת יד
 • מכוון - תפירה חיצונית
 • תחתית מבריקה

מחיר ספרדי

₪5000

מחיר אשכנזי

₪6500

תפילין ברמה הגבוהה ביותר!

Artboard 1

130 הידורים ומעלות ובנוסף:

 • ריבוע רגל - עבודת יד
 • מכוון - תפירה חיצונית
 • תחתית מבריקה
 • מקשה - מושלם ללא תוספות

130 הידורים ומעלות בזוג תפילין תפארת!

 1. ייחודי לתפארת – מפעל בתי תפילין תפארת, היחיד שזכה לקבל אישור השגחת הכשרות המוקפדת של הרב שלמה מועלם שליט"א [ראש מוסד 'יד רפאל' ומחבר ספרי 'יריעות שלמה'].
 2. 20 שנות אחריות לבתי התפילין [לא כולל נזקי שמש וזיעה].
 3. הבית מעור בהמה גסה, כולו מעור אחד [שו"ע ל"ב ל"ח ובמ"ב ש"ם].
 4. הבית כולו מושלם מעורו של עצמו וללא הרמות, מילואים והשלמות.
 5. כל עובדי הייצור הינם אברכים ויראי שמים.
 6. משגיח הכשרות בעל ניסיון רב בבתים, עוסק בהכנסת פרשיות ומבין היטב בתחום.
 7. ייחודי לתפארת – ניתן לברר ולדבר באופן אישי עם המשגיח.
 8. ייחודי לתפארת – בדיקת הכשרות כוללת גם בדיקת איכות ונעשית ע"י המשגיח בעצמו, בית שאינו מושלם, יורד מקו הייצור.
 9. העורות דחוסים היטב ללא אוויר בקפלי התיתורא.
 10. העורות מיובשים היטב בייבוש טבעי ממושך.
 11. הבתים פרודים עד התפר, ללא דבק ביניהם [שו"ע ל"ב מ'].
 12. ייחודי לתפארת – הקפדה שלא יהיה אפילו חשש נקב אחד בין הבתים.
 13. מחיצות פנימיות חלקות ללא פגימות וקמטים בולטים.
 14. מחיצות ללא קנייפל [כפתור, שו"ע הרב].
 15. המחיצות יורדות עד כנגד התיתורא [שו"ע ל"ב מ'].
 16. חללים רחבים ועמוקים [על מנת שהפרשיות יכנסו בקלות].
 17. ניקוי כל חלל הבית משאריות דבק וגרד [שו"ת מנחת שמואל א', בית אפרים א'].
 18. בבית של ראש, חלוקה שווה בין הבתים מבפנים ומבחוץ [רמ"א ל"ב ל"ט].
 19. הוצאת ה-ש' נעשית באופן שמבליטים באופן ידני את כל צורת האות, כולל כל הרגליים והראשים [כשיטת הרד"ך ע' מ"ב ל"ב ס"ק ס"ז].
 20. השגחה צמודה ע"י המשגיח בשעת הוצאת ה-ש' ולא רק ע"י מצלמות מרחוק.
 21. תחתית הש' מגיעה עד לתיתורא [שו"ע ל"ב מ"ג].
 22. הוספת תגים לש' [רמ"ע – מובא במ"ב ל"ב קצ"ג ,אור זרוע תקס"ג].
 23. פיטר בודד [חתיכת עור ששמים בתיתורא לחיזוק הבית].
 24. מעטפת הבית ללא קפל או סדק [מחשש לנקב].
 25. חוט התפירה עובר בין בית לבית [שו"ע ל"ב נ"א].
 26. סטיית ריבוע עד 0.5 מ"מ – פחות מ2% [הליכות שלמה תפילה ד' ל"ו ועוד].
 27. ריבוע התפירות כנגד ריבוע הקציצה [זכרון אליהו ע' קס"ד].
 28. ניתן להזמין שיהיה גובה הבית כרוחבו ללא תוספת תשלום [כשיטת הרמב"ם ג' ב' וכך מנהג חב"ד].
 29. פגימת הקשר מרובעת בבית של יד [להיכר הריבוע].
 30. צביעה ברמה הגבוהה ביותר.
 1. העורות המשובחים והמובחרים ביותר.
 2. הגלם נרכש בקביעות ממקור אחד ולא מכמה מקומות שונים.
 3. עורות אמריקאים בלבד, המיובאים בהקפאה ללא חשש מליחה ועיבוד נכרי [חזו"א או"ח ו' י'].
 4. העורות ללא חשש בכור [שו"ע ל"ב ל"ז מן המותר בפיך].
 5. עור הבתים מעובד לשמה בעבודת יד [שו"ע ל"ב ל"ז].
 6. גם הפיטר מעובד לשמה.
 7. קלף הפרשיות "שליל" של עובר ולא קלף עגל [ביאור הלכה ל"ב י"ב].
 8. קלף דק וגמיש [על מנת שהכתב יאריך ימים].
 9. קלף נאה ובהיר ללא נקבים וסימנים.
 1. סופרים בעלי תעודת הסמכה מגוף מוכר בלבד.
 2. קונים רק ישירות מהסופרים ולא דרך יד נוספת.
 3. סופרי הסת"ם שלנו כותבים בקביעות רק עבורנו, ועי"כ אנחנו מכירים את הסופר אישית ויש לנו מעקב תדיר אחר יציבות ואחידות כתיבתו.
 4. הסופרים הינם אברכים נשואים.
 5. הסופרים מקפידים שלא לגלח את זקנם.
 6. הסופרים מקפידים על סדר לימוד תורה קבוע.
 7. הסופרים מקפידים על טבילה במקווה.
 8. הסופרים יראי שמיים שאינם מחזיקים מכשירים חכמים ואינטרנט.
 9. בשעת הכתיבה הסופרים אינם שומעים מוזיקה, חדשות וכדומה.
 10. הקפדה שהסופר לא יהיה איטר יד [האיטר כותב מימין לשמאל ויש חשש שבכתיבת אות ב' הסופר יתחיל לכתוב מתוך חלל אות ד' ויהפוך לצורת אות ה'].
 1. לפני הכתיבה הסופר מקפיד על התפילה המובאת בספר הכוונות [שערי תשובה ל"ב ג'].
 2. הסופר מקפיד לומר שכותב לשם קדושת תפילין בתחילת כתיבת כל פרשיה ופרשיה [מ"ב ל"ב צ"ב, דעת קדושים יו"ד רע"ד].
 3. הסופר מקפיד שכתיבת כל פרשיה תהיה ברצף, ולא להפסיק בדיבור עד גמר כתיבת הפרשיה.
 4. הסופר מכוון לשמה גם בתיקון וגרוד אותיות שנגעו זה בזה [מקדש מעט רע"ד].
 5. הסופר מקפיד להוציא בפיו כל מה שכותב [שו"ע ל"ב ל"א ע' מ"ב קל"ו].
 6. הסופר מקפיד לקרוא ולכתוב כל תיבה בפני עצמה [שבט הלוי ח"ח ו'].
 7. כתיבת השמות בחילוק אותיות [האר"י ובזוהר קול יעקב רע"ו ו'].
 8. אות ה' של שם השם נכתבת עם פסיעה מלבר [האר"י שער הכוונות ב'].
 9. לפני כתיבת השם הסופר טובל הקולמוס לקדש את הדיו [מ"ב ל"ב ק"ז].
 10. הקפדה שלא להפסיק בשום דבר בעת כתיבת השם.
 11. בכתיבת 2 שמות ברצף הסופר מקדש כל שם בנפרד [ל"ב י"ט].
 12. הסופר מקפיד לכתוב התאריך בעיפרון מאחורי הקלף [כדי למנוע חשש החלפה].
 13. לצורך כתיבה כסדרן, אם יש צורך בתיקון אות פסולה הסופר מקפיד למחוק לגמרי את האותיות שכתב אחרי האות הפסולה ולא רק ביטול צורתן [אבני נזר או"ח ט'].
 14. כתיבת פרשיות של יד תחילה, ובכתב ספרדי ואר"י של ראש תחילה [שו"ע ל"ב ז ובמ"ב].
 15. הקפדה שלא יהיה רווח של שלוש אותיות קטנות [אותיות י'] בין המילים [הפסק פרשיה לר"ת מנחות ל"ב תוס' והעדנא].
 16. כל האות בשלמותה נכתבת בדרך כתיבה ללא גרוד – חק תוכות [רד"ך ע' מ"ב ל"ב ס"ק ס"ז].
 17. כתיבה בקולמוס שאינו עשוי ממתכת [מלאכת שמים].
 1. ניתן לראות כמה דוגמאות של כתבים שונים כדי לברר ולבחור ביניהם.
 2. מצורף לתפילין צילום הכתב של הפרשיות.
 3. הסת"ם עובר 2 הגהות גברא + בדיקת מחשב [שו"ע ל"ב כ"א].
 4. ללא מחיקות ניכרות לעין.
 5. האותיות שחורות היטב גם כנגד האור [כדי שלא ימחק במשך הזמן].
 6. הפרשיות כתובות בכתב בריא ועבה קצת, כדי שהאותיות לא ימחקו במהלך השנים [רמ"א ל"ב ד'].
 7. הפרשיות כתובות בדיו איכותי, עם כשרות מהודרת.
 8. הפרשיות כתובות בדיו שאינו סמיך ובולט [מחשש שהאותיות ישברו].
 9. כל פרשיות התפילין כתובות בידי אותו סופר.
 10. כתב אחיד בצורתו, גודלו ועוביו.
 11. הקפדה על כתיבה בראשי השיטין [בתחילת השורות] את התיבות שנהגו כפי המסורת [כמבואר בטור ובב"י, ע' מ"ב ל"ה ב'].
 12. הקפדה שלא לקצר ולא להאריך האותיות הרבה [שם].
 13. אות לא נכנסת בחלל אות אחרת [מ"ב ל"ב קי"ב].
 14. הקפדה שלא יהיה באות הפסק דק, אף שאינו נראה רק כנגד השמש [חזו"א או"ח ח' ח'].
 15. הקפדה על עוקץ ר"ת חזק.
 16. האותיות כתובות צמוד לשרטוט [שו"ע ל"ב ו'].
 17. פרשיות תפילין של יד על חתיכת קלף אחת ולא שניים מודבקים [מ"ב ל"ב רי"ט].
 18. ראש ל' ואותיות סופיות לא נכנסים לחלל האות מהשורה הסמוכה [מחשש שינוי צורה].
 19. שורות מסתיימות באופן ישר ושווה [שו"ע ל"ב ל"ג].
 20. שרטוט גם לרוחב הפרשיה בתחילתה ובסיומה [רמ"א ל"ב ו' ובביה"ל].
 1. נעשה בדיו איכותי עם הכשר מהודר.
 2. תיוג חזק ויציב המחובר היטב לאות [מ"ב ל"ב ח'].
 3. תיוג זיונים [שבכל תג יש צורת עיגול בראשו, מ"ב ל"ו י"ב].
 4. תיוג יפה בצורת כתר, תג אמצעי גבוה יותר [קול יעקב ס"ק יג].
 5. תגים דקים וזקופים [מ"ב ל"ו י"ג].
 6. תיוג כל אותיות שעטנ"ז ג"ץ [שו"ע ל"ו ג'] ואותיות בד"ק חי"ה [קול יעקב ט"ז י"ח].
 7. תיוג אות י' [בספרדי, קול יעקב ל"ו י"ב].
 8. התג באותיות בד"ק חי"ה לקראת סוף הגג ולא בסופו ולא באמצעו.
 9. התגים מופרדים זה מזה לכל אורכם [מ"ב ל"ו י"ג].
 10. התגים אינם נכנסים לחלל אות שמעליהם.
 11. הקפדה לתייג משמאל לימין.
 1. המכניס מעיין בפרשיה קודם הכנסתה לבית [שו"ע ל"ב כ"א].
 2. מחיקת כל הסימונים שעל הקלף גם מאחוריו [רמ"ע מפאנו ס' ל"ח].
 3. גלגול הפרשיה מסופה לתחילתה [שו"ע ל"ב מ"ד].
 4. כריכת הפרשיה בקלף לבן שאין בו שום אות או סימן [תפילה למשה י"ב י'].
 5. הכנסת הפרשיה באופן שתחילתה בצד ימין לקורא [תיקון תפילין ע' קל"ג].
 6. הפרשיה מוכנסת כולה לחלל הבית [שו"ע ל"ב מ"ה].
 7. הקפדה לומר "לשם קדושת תפילין" בהכנסת כל פרשיה ופרשיה.
 8. הקפדה שלא תכנס הפרשיה בדוחק.
 9. מילוי חלל הבית בקלף העוטף את הפרשיה, כדי שלא יהיה רפוי מדי והפרשיות ירדו לתיתורא התחתונה [משמעות השו"ע ל"ב י"ד].
 10. עיטוף רוב רוחב הפרשיה בקלף [תיקון תפילין ע' קע"ד].
 11. כריכת הפרשיה בשיער עגל לפני ואחרי הכריכה בקלף [שו"ע ל"ב מ"ד רמ"א].
 12. קשירת השיער אחר העיטוף [או"ז תק"ס].
 13. המכניס משאיר שארית של קלף [זנב] ארוכה [לצורך הוצאת הפרשיה בקלות].
 14. הוצאת שיער של פרשת "והיה אם שמוע" מחוץ לבית [שו"ע ל"ב מ"ד].
 15. שער היוצא, שיעורו פחות משיעור שעורה – 1 ס"מ [ב"ב ל"ב רי"א בשם המ"א ורע"א].
 16. הקפדה שלא להרחיב ולא להעמיק את הבית לצורך הכנסת הפרשיות, וכן לא לדקק את הפרשיות לצורך הכנסתן [מחשש לנקב].
 17. התפירה נעשית בחתיכה אחת של גיד [תיקון תפילין קפ"ג].
 18. התחלת התפירה בנקב שבין פרשת שמע לפרשת והא"ש [הלכה ברורה ל"ב ק"פ].
 19. הצמדה מושלמת של התיתורא התחתונה לבית.
 20. הקפדה שכל הגיד נכנס לחריץ התפירה [כדי שלא יקרע אחר זמן ממושך].
 21. הקפדה שלא יהיה שום שאריות צבע מתחת לבית, גם צבע שאין בו ממש [שו"ע כ"ז ד'].
 22. הדבקה מינימלית של התיתורא, ורק אחרי התפירה [ביאור הלכה ל"ב נ"א יתפור].
 23. הרחבה מינימלית של נקבי התפירה כדי שגיד יגע בגיד בזויות התפירה [כדי שיהיה ניכר היטב ריבוע התפירה].
 24. רצועות עבודת יד עם כשרות מהודרת.
 25. רצועות מעור עליון, רכות וגמישות.
 26. אחריות שנתיים על הרצועות.
 27. רצועות שחורות משני הצדדים [רמב"ם ג' י"ד אומנם לא הקפידו על שיטתו, אבל יש בזה תועלת גדולה שלא ילבינו הרצועות אף פעם].
 28. קשר יו"ד מוצמד היטב לבית [שו"ע כ"ז ב'].
 29. לולאת הקשירה קטנה בבית של יד כדי שהקשירה תהיה כנגד הלב [דרכי משה כ"ז].
 30. ברצועות של ראש, צד ימין ארוך יותר [מ"ב כ"ז מ"א].
 31. כיסוי בית של יד שקוף ופרוץ ברובו, כך שאין צורך להורידו לפני הברכה [למחמירים מערכי לב א' תפארת אדם א'].
 32. נרתיק איכותי לבתי התפילין עם מראה.
 33. שקית קטיפה איכותית – חינם.

הכי מהודר // הכי איכותי // הכי משתלם

במשך אלפי שנים, יהודים בכל הדורות מסרו את נפשם והניחו תפילין תוך סכנת חיים, כדי להרוויח את המצווה המיוחדת של הנחת התפילין.
להשקיע בתפילין מהודרות, זוהי הדרך שלנו לגרום נחת רוח לה' ולהראות לו כמה אנו שמחים במצווה שהוא נתן לנו, ועל ידי כך גם נזכה להרגיש מתיקות וקשר מיוחד עם הקב"ה בזמן התפילה.

הפרשיות נכתבו ע"י סופר סת"ם מוסמך, אברך ירא שמיים המקפיד על טבילה וגידול זקן, ובתי התפילין יוצרו במפעל הבוטיק 'תפארת', היחיד בעולם אשר קיבל את אישור הכשרות המהודר של הרב שלמה מועלם בזכות ההקפדה על חומרות ייחודיות ובלעדיות.