ישראל מאיר

סוג הכתב: ב"י

גמר משוער: מוכן

גודל: 36 ס"מ

ספרי תורה נוספים

הסופר: הוכברג

סוג הכתב: אר"י

גמר משוער: טבת פ"ד

גודל: 48 ס"מ

הסופר: לביא קל

סוג הכתב: ספרדי

גמר משוער: מוכן

גודל: 36 ס"מ

הסופר: מרדכי

סוג הכתב: ספרדי

גמר משוער: מוכן

גודל: 56 ס"מ